Trail Bikes

2019

KLX140 SMALL WHEEL

$5,490

KLX250S

WAS $8,995 NOW $7,995

2019 KLX450

KLX450R

$9,995

2020

KFX50

$3,495

KLX110

$3,995

KLX110 L

$4,250

KLX140 Small Wheel

$5,490

KLX140 Big Wheel

$5,945

KLX140G Adult Size

$6,450

KLX230 ABS

$7,995

KLX230R

$7,995

KLX250S

$7,995

KLX300R

$9,399

KLX450

$TBC