Trail Bikes

2020

KLX140 Small Wheel

$5,795

KLX230 ABS

$7,995

KLX230R

$7,995

KLX300R

$9,399

2021

KFX50

$3,595

KLX110R

$3,995

KLX110R L

$4,250

KLX140R L Large Wheel

$5,945

KLX140R F Full Size

$6,450

KLX450

$10,695